Postup ako nakupovat: pre rybarske obchody e-shop: www.voblery.sk

Objednávanie tovaru pre internetový obchod www.voblery.sk (prevádzkovateľ rybárske potreby AZ Rybár - rybársky obchod pre rybolov, turistiku, outdoor, vodnú turistiku)

1.1 Tovar si môže kupujúci objednať viacerými spôsobmi:
• prostredníctvom internetovej stránky www.voblery.sk
• e-mailom na adrese info@azrybar.sk
• telefonicky, na čísle 055/6771666
• faxom, na čísle 055/6771666
• písomnou formou, zaslaním objednávky na našu adresu
• osobne, pri návšteve u nás AZ Rybár, s.r.o. e-shop, internetový obchod, veľkoplošná maloobchodná predajňa: rybárske potreby, poľovnícke potreby, športové potreby na adrese: Laca Novomeského 9, 04001 Košice (pri TIP TOP)

1.2. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

1.3. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky počas pracovných dní do 24 hodín, prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

1.4. Všetky objednávky, ktoré boli potvrdené sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci výslovne nedohodnú inak.

1.5. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednané množstvo a druh tovaru za vopred dohodnutú cenu.

1.6. Kupujúci má právo stornovať objednávku tovaru do 24 hodín po jej potvrdení a to buď e-mailom na adresu info@azrybar.sk ( v predmete mailu je potrebné uviesť STORNO ), alebo telefonicky na čísle 055/6771666 pokiaľ sa objednávka nachádza v stave „PRIJATÁ“. Ak kupujúci za tovar zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 15 dní od doručenia zrušenia od objednávky.

1.7. Predávajúci má právo stornovať objednávku , ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa zo zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené na ním určený účet do 15 dní, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

1.6. Objednaný tovar ostáva majetkom firmy AZ Rybár, s.r.o. až do úplného zaplatenia kupujúcim.
Ako nakupovať:

2.1 Pred nákupom v internetovom obchode www.voblery.sk je nutné sa zaregistrovať. Pri registrácii je dôležité správne uviesť všetky údaje potrebné pre vybavenie objednávky.

2.2. Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je kupujúci právnická osoba, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla firmy vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2.3. Kupujúci sa prihlasuje pomocou prihlasovacieho mena a hesla, ktoré si sám zvolí pri registrácii.

2.4. Ak kupujúci zabudne svoje prihlasovacie heslo, alebo meno, kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky. Pokiaľ si chce zmeniť heslo, musí sa prihlásiť pod svojim pôvodným prihlasovacími údajmi a môže si heslo zmeniť.

2.5. internetový obchod www.voblery.sk je rozdelený do viacerých hlavných kategórií - triedení. Rybárske voblery si môžete zotriediť podľa:
"Ryba" je to druh ryby na ktorú ste zameraný, ktorú budete loviť na voblery (výber nie je povinný)
"Verzia" ak preferujete voblery napríklad voblery plávajúce, voblery potápavé, voblery vertikálne, alebo voblery vznášajúce, tak tu môžete si vybrať z ponúkaných verzí voblerov (výber nie je povinný).
"Dĺžka voblera" vyberiete si z ponúkaných dĺžok v ktorých hladáte vobler (výber nie je povinný).
Ponor (hĺbka potápania voblera pri prívlači (spinning) alebo ponor trolling (ťahanie za loďou).
Voblery majú vždy väčší ponor - hĺbku potápania pokiaľ sa vobler ťahá za člnom - trolujete.
"Počet dielov voblera" tu si môžete vybrať buď jednodielny vobler, dvojdielny vobler alebo viac ako 2 dielne voblery, kde spadajú voblery trojdielne, štvordielne,... voblery (výber nie je povinný).
"Výrobva pre voblery"
Pre tých rybárov ktorý preferujú danú značku pre voblery je možný výber "voblery podľa výrobcu". Tu si môžete vybrať z najznámejších výrobcov vyrábajúcich voblery ako sú SALMO, Quantum Specialis, japonské voblery od výrobcu YUWAKU, exkluzívne woblery pre lov všetkých dravých rýb Lovec Rapy, osvedčené jednodielne, dvojdielne ... voblery Albastar, kde nájdete aj najlacnejšie voblery. Medzi najlacnejšie voblery patria produkty od výrobcu ZEBCO. (výber nie je povinný).

2.6. Pri každom tovare je uvedený stručný popis, cena s DPH a pri niektorých výrobkoch aj podrobný popis.

2.7. Pri názve tovaru môžu byť uvedené aj ďalšie informácie, napríklad Novinka, Akcia ...

2.8. Po prihlásení je možné tovar pridávať jednotlivo do nákupného košíka a meniť počet kusov. Pokiaľ chce kupujúci tovar z nákupného košíka odstrániť, klikne na ikonu zmazať a tovar bude odstránený z nákupného košíka.

2.9. Po ukončení objednávky ju kupujúci potvrdí a obratom podľa bodu 2.3 predávajúci potvrdí prijatie objednávky.

2.10. Lehota na dodanie tovaru rybárske potreby, športové potreby, poľovnícke potreby je 2 - 14 pracovných dní vrátane doručenia tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty.

Novinky e-mailom

Anketa

Aký druh ryby lovíte?
šťuka
šťuka11.3 %
zubáč
zubáč11 %
sumec
sumec11.5 %
boleň
boleň10.9 %
ostriež
ostriež11.3 %
jalec
jalec11 %
pstruh
pstruh11 %
hlavátka
hlavátka10.9 %
biela ryba
biela ryba11.2 %

Produkt bol pridaný do vášho košíka.

Navrch stránky
Facebook
Facebook
Facebook